Flag

An official website of the United States government

ສ. ອາເມລິກາ ມອບເຄື່ອງປ້ອງກັນໄຂ້ມາເລເລຍລວມມູນຄ່າ 530,000 ໂດລາ ໃຫ້ ສປປ ລາວ
5 ບົດອ່ານໜຶ່ງນາທີ
ເດືອນກັນຍາ 13, 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສປປ ລາວ — ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໃນຂະແໜງການສາທາລະນະ ສຸກທ່ານ ໄມໂຄ ຣອນນິ້ງ ຜູ້ຕ່າງໜ້າອົງການ USAID ປະຈໍາລາວ ໄດ້ມອບ ມຸ້ງເຄືອບຢາຈຳນວນ 70,000 ດາງເຄື່ອງກວດເລືອດເພື່ອບົ່ງມະຕິ ໄຂ້ມາເລເລຍຢ່າງໄວຈຳນວນ 450,000 ຊຸດ ແລະ ຢາຕ້ານມາເລເລຍ 200,000 ຊຸດ ໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ດຣບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນພິທີມອບຮັບ ຄັ້ງວັນທີ່ 10 ກັນຍາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ໂດຍຜ່ານອົງການ USAID ເຊິ່ງຈະໄດ້ຖືກຈັດສົ່ງໄປບັນດາໂຮງໝໍ ແລະ ສຸກສາລາຕ່າງໆ ໃນຊຸມຊົນທີ່ຍັງມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ມາເລເລຍເຄື່ອງເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ມີອຸປະກອນພຽງພໍໃນການຮອງຮັບກັບການລະບາດຂອງ ມາເລເລຍໃນຊ່ວຍທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ.

ທ່ານ​ ໄມໂຄ ຣອນນິ້ງ ກ່າວວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກແມ່ນໃຈກາງສໍາຄັນພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືແບບກວມລວມລາວອາເມລິກາ ເຊິ່ງປີນີ້ຄົບຮອບ5ປີ.  ອາເມລິກາ ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ສປປ ລາວ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ຂອງພວກເຮົາ ໂດຍຜ່ານການປະກອຍສ່ວນອຸປະກອນຮັກສາຊີວິດເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດມາເລເລຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນການລົບລ້າງ ພະຍາດມາເລເລຍ ໃຫ້ໝົດໄປໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃນປີ 2030.

ພິທີມອບຮັບໃນມື້ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງການສະໜັບສະໜູນຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມ ພະຍາດລະບາດ ມາເລເລຍມາຮອດປະຈຸບັນອົງການ USAID ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງມອບ ມຸ້ງຫຼາຍກ່ວາ 800,000 ດາງເຄື່ອງກວດເລືອດເພື່ອບົ່ງມະຕິ ໄຂ້ມາເລເລຍຢ່າງໄວຫຼາຍກ່ວາ 1,000,000 ຊຸດ ແລະ ໃຫ້ຢາປິ່ນປົວມາເລເລຍ ເຊິ່ງເປັນມູນຄ່າທັງໝົດຫຼາຍກ່ວາ 4.73 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນໄລຍະ 10ປີທີ່ຜ່ານມານອກຈາກນີ້ໃນການຮັບມືກັບພະຍາດໂຄວິດ-19, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນມູນຄ່າ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ.  ເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານອາເມລິກາ ຍັງໄດ້ບໍລິຈາກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ ຈອນຊັນ ແລະ ຈອນຊັນ ຫຼາຍກ່ວາ 1,000,000 ໂດສໃຫ້ແກ່ສປປລາວ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງເຈດຈຳນົງຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດີນ ເພີ່ອລົບລ້າງພະຍາດໂຄວິດ19ໃນສປປລາວ.

ອາເມລິກາຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃນໄລຍະ 10ປີທີ່ຜ່ານມາໃນຫຼາຍຂົງເຂດອົງການ USAID ໄດ້ສະໜັບສະໜູນສປປລາວໃນການສູ້ກັບພະຍາດລະບາດຕ່າງໆປັບປຸງວຽກງານແມ່ແລະເດັກແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພິການ.