ຂໍ້ມູນທາງດ້ານເສດທະກິດ & ບົດລາຍງານ

ຂໍອະໄພ, ຂໍ້ມູນສ່ວນນີ້ມີເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ ກະລຸນາກົດທີ່ນີ້ເພື່ອກັບຄືນສູ່ໜ້າພາສາອັງກິດ