Flag

An official website of the United States government

ວັນປິດບໍລິການຂອງພະແນກກົງສູນ
U.S. Embassy Vientiane
1 ບົດອ່ານໜຶ່ງນາທີ

ລາວ. ການໃຫ້ບໍລິການປົກ​ກະ​ຕິທັງ​ໝົດຂອງ​ພະ​ແນກ​ກົງ​ສູນແມ່ນ​ຕ້ອງມີ​ນັດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເງີນ​ບຳ​ນານຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ມາ​ພົວ​ພັນ​ໄດ້ໂດຍ​ກົງ. ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ອາ​ໄພ​ທີບໍ່​​ສະ​ດວກຕອບ​ຂໍ້​ຊັກ​ຖາມ​ຂອງ​ທ່ານທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ. ການບໍລິການກ່ຽວ​ກັບການ​ເຮັດຫນັງສືຜ່ານແດນຫົວ​ໃໝ່​ແທນ​ຫົວ​ເກົ່າ​ທີ່ເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ, ການຂໍ​ເຮັດຫນັງສືຜ່ານແດນ​ຊົ່ວ​ຄາວດ່ວນ ​ແມ່ນສາ​ມາດ​ຂໍ​ໄດ້ໃນຊົ່ວ​ໂມງ​ເຮັດ​ວຽກປົກກະຕິ.

ກໍ​ລະ​ນີສຸກ​ເສິນ: ສຳ​ລັບກໍ​ລະ​ນີສຸກ​ເສີນເຊັ່ນ ການເສຍຊີວິດ, ການຖືກຈັບ, ເປັນ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍທາງ​ອາ​ສະ​ຍະ​ກຳ​ໃດ​ໜື່ງ, ການ​ເຈັ​ບ​ໜັກ​ທີ່ສຸກ​ເສີນ ຫຼື ການ​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ໝໍຂອງຄົນສະຫະລັດ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີ່​ເບີ 021-487-000.

 

ວັນທີວັນພັກ
ວັນຈັນ 2 ມັງກອນ 2023​ວັນ​ປີ​ໃໝ່​ສາ​ກົນ
ວັນຈັນ 18 ມັງກອນ 2023ວັນ Martin Luther King
ວັນຈັນ 20 ກຸມພາ 2023ວັນ President
ວັນພຸດ 8 ມີນາ 2023ວັນແມ່ຍິງສາກົນ
ວັນສຸກ 14 ເມສາ 2023ວັນສົງການລາວ
ວັນຈັນ 17 ເມາສາ 2023ວັນສົງການລາວ
ວັນ​ອັງຄານ 18 ເມສາ 2023ວັນສົງການລາວ
ວັນຈັນ 1 ພຶດສະພາ 2023ວັນກຳມະກອນ
ວັນຈັນ 29 ພຶດສະພາ 2023ວັນລຳນຶກເຖິງ
ວັນອັງຄານ 4 ກໍລະກົດ 2023ວັນຊາດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ
ວັນພະຫັດ 20 ກໍລະກົດ 2023ວັນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
ວັນຈັນ 4 ກັນຍາ 2023ວັນແຮງງານ
ວັນ​ຈັນ 9 ຕຸ​ລາ 2023ວັນ​ Columbus
ວັນ​ຈັນ 30 ຕຸ​ລາ 2023ວັນບຸນຊ່ວງເຮືອ
ວັນສຸກ 10 ພະຈິກ 2023ວັນ Veterans
ວັນພະຫັດ 23 ພະຈິກ 2023ວັນ Thanksgiving
ວັນຈັນ 27 ພະຈິກ 2023ວັນບຸນທາດຫຼວງ
ວັນສຸກ 1 ທັນວາ 2023ວັນຊາດ
ວັນສຸກ 25 ທັນວາ 2023ວັນ Christmas