ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີໂຄງການ Speaker

ໂຄງການ the US Embassy Speakers Program ຂອງສະຖານທູດອາເມລິກາ ມີຄວາມຍິນດີໃນການທີ່ຈະໄປບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ການສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ແລະ ຍົກລະດັບສາຍພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ.  ຖ້າຫາກວ່າໂຮງຮຽນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງໃດມີຄວາມສົນໃຈຢາກໃຫ້ນັກການທູດຈາກສະຖານທູດພວກເຮົາໄປໃຫ້ການບັນລະຍາຍໃນງານຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຂຽນລາຍລະອຽດຕ່າງໆດ້ານລຸ່ມນີ້ ແລະ ສົ່ງຫາພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້.