ໂຄງການແລກປ່ຽນຟູລໄບຼ

ໂຄງການແລກປ່ຽນຟູລໄບຼ ແມ່ນໂຄງການທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ແມ່ນໂຄງການໃຫ້ທຶນແລກປ່ຽນການສຶກສາ ເຊິ່ງສະຫນັບສະຫນູນໂດຍລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈຸດປະສົງເພື່ອ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນດີງາມ ເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນຂອງ ປະເທດສະຫະ ລັດອະເມລິກາ ແລະປະຊາຊົນຂອງ ບັນດາປະເທດອື່ນໆ . ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຄລິກທີ່ນີ້. https://eca.state.gov/fulbright