ໂຄງການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂະໜາດນ້ອຍ

ຂໍອະໄພ, ຂໍ້ມູນສ່ວນນີ້ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນປັບປຸງ ກະລຸນາກົດທີ່ນີ້ເພື່ອກັບຄືນສູ່ໜ້າພາສາອັງກິດ