Flag

An official website of the United States government

ການສຶກສາ ແລະ ການແລກປ່ຽນ

ພາບລວມ

ຮຽນຮູ້, ແລກປ່ຽນ, ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດ. ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ​ອາເມລິກາ ສະໜອງຫຼາຍ​ໂຄງການ​ໃຫ້ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ພົນລະ​ເມືອງ​ສະຫະລັດອາເມລິກາ ​ທີ່​ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກ​ເດີນທາງໄປ​ສະຫະລັດອາເມລິກາ​ເພື່ອ​ແລກປ່ຽນ​ທາງ​ດ້ານ​ວັດທະນະທຳ, ການ​ສຶກສາ ຫຼື​ ວິຊາ​ຊີບ. ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທ້ອງຖິ່ນຂອງປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາສາມາດເປີດກວ້າງຮຽນຮູ້ວັດທະນະທໍາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຮຽນພາສາອັງກິດ. ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂອ​ກາດ​ທີ່ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​ໂດຍ​ພະແນກການ​ສຶກ​ສາ​ ແລະ ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍາ​.

ອາດີດນັກສຶກສາແລກປ່ຽນ – ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆ

Alumni - group of people gathered together

ເຂົ້າຮ່ວມ Exchange Alumni community ແລະ ເປີດປະຕູສູ່ໂອກາດແຫ່ງການສະໜັບສະໜູນ, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນຮອນ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຕໍ່ຍອດທັກສະທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຊ່ວງໄລຍະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນ.

  • ເຂົ້າເຖິງໂອກາດແຫຼ່ງທຶນຮອນຜ່ານຊ່ອງທາງ Foundation Directory Online (FDO) and Grants to Individuals (GTI).
  • ອ່ານວາລະສານ, ວາລະສານທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ບົດຄວາມຕ່າງໆ ຜ່ານຖານຂໍ້ມູນທາງວິຊາການອັນທໍາອິດຂອງ Gale ແລະ EBSCO.
  • ຄົ້ນ​ຫາ​ ແລະ ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ ExchangeAlumni ອື່ນໆ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ ແລະ​ ທົ່ວ​ໂລກ​.
  • ຮັບຂໍ້ມູນລ່າສຸດກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຕ່າງໆເຊັ່ນ: #MentorTalks ແລະ ຂ່າວຈາກ ExchangeAlumni.

ພວກເຮົາມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບເຊັ່ນ: ຫນ້າເວັບໄຊແຫຼ່ງຂໍ້ມູນສໍາລັບຜູ້ປະກອບການ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອການສ້າງທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ທາງອອນລາຍໂດຍ​ຜ່ານ LinkedIn​, Facebook​, Twitter​, ແລະ Instagram​, ​ແບ່ງ​ປັນ​ຄວາມ​ສໍາ​ເລັດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂດຍ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ #ExchangeAlumni ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ໂພສລົງໃນຊ່ອງທາງສື່ອອນລາຍຕ່າງໆ​. ທ່ານຕ້ອງການອີເມວຫຼືບໍ່? ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ exchangealumni@state.gov.