ສະຖານທູດ

ສະຖານທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ iໃນສປປລາວ

ບ້ານ​ສົມ​ຫວັງ​ໃຕ້
ຖະ​ໜົນ​ທ່າ​ເດືອ, ຫຼັກ9
ເມືອງ​ຫາກ​ຊາຍ​ຟອງ
ໂທ: (856) 21-48-7000

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ສະຖານທູດ