ທ່ານອຸປະທູດ Michael Kleine

ທ່ານ ໄມໂຄ ຄລາຍ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປະຈຳຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2015. ການປະຈຳການຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂອງ ທ່ານ ຄລາຍ ແມ່ນຮັບໜ້າທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາວຽກງານດ້ານເສດຖະກິດ ຢູ່ ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ໂຊລ (Seoul), ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ເພິ່ນໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການນຳພາສະຖານທູດດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການລົງນາມເຊັນສັນຍາການຄ້າເສລີ ລະຫວ່າງສະຫະລັດອາເມລິກາ-ສ. ເກົາຫລີ.  ທ່ານ ຄລາຍ ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳວຽກງານສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ-ຟິລິບປິນ ໃນຕຳແໜ່ງວິຊາການອາວຸໂສ ໂຕະຟິລິບປີນ ປະຈຳຢູ່ ວໍຊິງຕັນ (Washington), ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການເມືອງໃນການລາຍງານເຖິງສະພາບ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ປະຈຳຢູ່ ໂກໂຊໂວ (Kosovo), ແລະ ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ກົງສຸນ ຮັບຜິດຊອບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຄົນສັນຊາດອາເມລິກາ ທີ່ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ. ເພິ່ນເອງຍັງໄດ້ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການເຈລະຈາຮ່ວມມືຂ້າມປາຊິຟິກ (Trans-Pacific Partnership negotiations) ປະຈໍາຫ້ອງການຂອງຜູ້ຕາງໜ້າດ້ານການຄ້າ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນຕໍາແໜ່ງ ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ປະເທດເກົາຫລີ.

ກ່ອນໜ້າການເຂົ້າເຮັດວຽກກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ຄລາຍ ມີປະສົບການທາງກົດໝາຍໃນຂົງເຂດສະເພາະທາງດ້ານແຮງງານ ແລະ ການດຳເນີນຄະດີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວ່າຈ້າງ. ເພິ່ນເອງໄດ້ສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນິຍະບັດດ້ານກົດໝາຍ ຢູ່ມະຫະວິທະຍາໄລ ດາແຮັມ (Durham), ລັດ ນໍ ໂຄໂຣໄລນາ(North Carolina) ແລະ ປະລິນຍາໂທ ສາຂາຍຸດທະສາດຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ຈາກ ມະຫາໄລ ເນຊັນນໍ ວໍ (National War) ຢູ່ ລັດ ວໍຊິງຕັນ ດີ.ຊີ. (Washington, D.C.)