Flag

An official website of the United States government

ໂຄງການແລກປ່ຽນຟູລໄບຼ

ພາບລວມ

ໂຄງການແລກປ່ຽນຟູລໄບຼ ແມ່ນໂຄງການທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ແມ່ນໂຄງການໃຫ້ທຶນແລກປ່ຽນການສຶກສາ ເຊິ່ງສະຫນັບສະຫນູນໂດຍລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈຸດປະສົງເພື່ອ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນດີງາມ ເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນຂອງ ປະເທດສະຫະ ລັດອະເມລິກາ ແລະປະຊາຊົນຂອງ ບັນດາປະເທດອື່ນໆ . ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຄລິກທີ່ນີ້. https://eca.state.gov/fulbright

Contact

Fulbright and Humphrey office
Public Diplomacy Section, U.S. Embassy, Vientiane Laos.
Thadeua Road, Km.9, Ban Somvang Tai.
Email: Vientiane_Fulbright-Humphrey@state.gov
Tel: +856-21-487055