ສະຖາບັນໂພຊະນາການລາວ-ອາເມຣິກາ ຈະຊ່ວຍພັດທະນາວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

(From third right) U.S. Ambassador Rena Bitter, the Minister of Health H.E. Dr. Bounkong Syhavong and high ranking officials participate in the ground breaking ceremony in Vientiane.

ໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2016, ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດແລະສຸຸຂະພາບ ລັດໂອເຣກອນ (OHSU) ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີວາງສີລາລຶກ ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ສະຖາບັນໂພຊະນາການລາວ-ອາເມຣິກາ (LANI) ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທ່ານ ນາງຣີນາ ບິດເຕີ ແລະ ທ່ານ ປະທານ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດແລະສຸຸຂະພາບ ລັດໂອເຣກອນ, ທ່ານ ໂຈ ໂຣເບິດຊັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນໃນຜົນສຳເລັດຂອງການວາງແຜນ ແລະ ການຮ່ວມມືອັນຈິງຈັງໃນໄລຍະ 3 ປີຂອງໃນໂຄງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ທູດ ຣີນາ ບິດເຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າໃນພິທີນີ້ວ່າ: ສະຫະລັດອາເມຣິກາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານ, ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນທີ່ດິນໃນການປຸກສ້າງ ແລະ ໜຶ່ງໃນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ສະຖາບັນໂພຊະນາການລາວ-ອາເມຣິກາ(LANI) ແມ່ນໄດ້ສ້າງຕົວແບບຂອງການຮ່ວມມືພັດທະນາ.

ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະມານ 4ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານດັ່ງກ່າວ, ໃນຂະນະທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດແລະສຸຸຂະພາບ ລັດໂອເຣກອນ (OHSU) ຈະເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ ສະຖາບັນໂພຊະນາການລາວ-ອາເມຣິກາ (LANI). ໂຄງການດ້ານການສຶກສາຂອງສະຖາບັນນີ້ຄາດວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2017, ແລະ ໃນສອງສາມປີຕໍ່ໜ້າພາຍຫຼັງໂຄງການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ສະຖາບັນໂພຊະນາການລາວ-ອາເມຣິການີ້ ຈະມີຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງບັນຍາຍ, ຫ້ອງກວດພະຍາດເຂດນອກ, ຫ້ອງປະເມີນຜົນການປີ່ນປົວຄົນເຈັບຂາດສານອາຫານ ແລະ ຫ້ອງວິເຄາະການແພດ.

ໃນນາມເປັນທີ່ປຶກສາ ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ຄູອາຈານ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດແລະສຸຸຂະພາບ ລັດໂອເຣກອນ (OHSU) ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນນີ້, ຈະໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ ຈາກປະສົບການຈິງອັນມີມາຍາວນານໃນຂົງເຂດວຽກງານນີ້ ໃຫ້ແກ່ ບັນດານັກໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ. ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກສະຖາບັນໂພຊະນາການ ລາວ-ອາເມລິກາ ດ້ານໂພຊະນາການບຳບັດ ແລະ ໂຄງການການຄຸ້ມຄອງໂພຊະນາການຊຸມຊົນ, ຈະອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ, ແລະໂຮງຫມໍຊຸມຊົນ ແລະ ຈະຮ່ວມມືກັບ ບັນດາຜູ້ນໍາຊຸມຊົນໃນທົ່ວ ສປປ ລາວ ເພື່ອແກ້ໄຂການຂາດສານອາຫານ, ຊຶ່ງຖືເປັນບູລິມະສິດດ້ານວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາຈະມີຄວາມກ້າວຫນ້າຫຼາຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານ, ແຕ່ວ່າອັດຕາສະເລັ່ຽໂດຍລວມຂອງເດັກເຕັ້ຽແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຍັງຄົງຢູ່ໃນ ອັດຕາ 35.6% ແລະ 9.6%, ຕາມລໍາດັບ, ໃນບັນດາເດັກນ້ອຍ ທີ່ມີອາຍຸ ຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ. ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ  ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດແລະສຸຸຂະພາບ ລັດໂອເຣກອນ (OHSU) ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ນຳເອົາ ທຶນຮອນ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການອັນຍາວນານ ເພື່ອພັດທະນາດ້ານການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນການຕອບສະໜອງການຄວບຄຸມຫຼັກ ເບື້ອງຫຼັງການຂາດສານອາຫານ ໃນທົ່ວປະເທດ, ເພື່ອ ປັບປຸງ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນລຸ້ນຕໍ່ໆມາ.