Flag

An official website of the United States government

Nonimmigrant Visas

ແຈ້ງການ

The Secretary of State has authorized the lifting of most sanctions on U.S. visa issuance to Lao citizens. The sanctions were imposed under U.S. Immigration and Nationality Act (INA) Section 243(d).

Overview

ພະແນກກົງສຸນຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມຣິກາປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແກ່ຜູ້ສະມັກຂໍວີຊາທີ່ຕ້ອງການຈະເຂົ້າໄປສະຫະລັດອາເມຣິກາໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໄປອາໄສຢູ່ໂດຍບໍ່ຈໍາກັດເວລາ ຫຼື ຢູ່ຖາວອນໃນສະຫະລັດ ອາເມລິກາ. ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊ Global Support Services (GSS) ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຂຽນຄໍາຮ້ອງຂໍວີຊາ ເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວຂອງສະຫະລັດ ລວມທັງກວດເບິ່ງ ລາຍການປະເພດວີຊາເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ ທີ່ນີ້. ຖ້າຫາກທ່ານມີແຜນເດີນທາງດ່ວນ, ກະລຸນາເຮັດມື້ນັດສຳພາດ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ສົ່ງອີເມວມາທີ່ CONSLAO@state.gov ເພື່ອທີ່ຈະຂໍເຂົ້າສຳພາດດ່ວນ.

ຫມາຍເຫດ: ນັບແຕ່ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2018, ກົດ​ລະ​ບຽບ ຈຳ​ກັດ​ການ​ອອກວິ​ຊາອາດ​​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ສະ​ເພາະ​ກັບ​​ຄົນ​ລາວທີ່ຈະ​ເດີນ​ທາງ ຈຳ​ນວນໜ້ອຍ​​ເທົ່າ​ນັ້ນ ສຳ​ລັບ​ຂໍ້ມູນ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ ກະ​ລູ​ນາ​ກົດ​ທີ່​ນີ້ (PDF 155 KB)ຖ້າຫາກທ່ານມີວີຊ່າທ່ອງ​ທ່ຽວ B1/B2 ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃດໆຈາກກົດລະບຽບທີ່ຫາກໍ່ວາງອອກນີ້.

ນັບຕັ້້ງແຕ່ ວັນທີ່ 21 ເດືອນ ກໍລະກົດ, ສະຖານທູດອາເມລິກາປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ເລີ້ມເປີດບໍລິການວິຊາຄືນໃຫມ່, ລວມມີວິຊາປະເພດ F, M, ແລະ J, ສຳລັບຄົນສັນຊາດອື່ນທີ່ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວິຊາຢູ່ປະເທດລາວ. ກ່ອນທີ່ທ່ານເຮັດນັດສຳພາດວິຊ່າ, ພົນລະເມືອງລາວທັງຫມົດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວທີ່ຈະສະຫມັກວິຊ່າຢູ່ ລາວຄວນຈະອ່ານຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ກ່ຽວກັບການໂຈະວິຊ່າຊົ່ວຄາວໃຫ້ແກ່ຄົນສັນຊາດລາວ ທ່ານສາມາດສຶກສາໄດ້ຕື່ມໃນລີ້ງນີ້. ໃນຂະນະນີ້ ສະຖານທູດມີເປົ້າຫມາຍ ຈະດຳເນີນຂັ້ນຕອນການສະຫມັກໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ແຕ່ອາດມີການຫລ້າຊ້າທາງດ້ານເວລາການລໍຖ້າສຳພາດ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາຍັງມີຫລາຍກໍລະນີສຳພາດທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່. ຄ່າທຳນຽມທີ່ໄດ້ຈ່າຍແລ້ວ ແລະ ຍັງບໍ່ຫມົດອາຍຸ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ໃນການເຮັດນັດສຳພາດໄດ້ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ທ່ານອາໃສຢູ່ເຊິ່ງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຫນຶ່ງປີ ນັບແຕ່ວັນທີທີ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີເຫດຜົນຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງດ່ວນ, ກະລຸນາຕິດຕາມຄຳແນະນຳໄດ້ ທີ່ນີ້ ເພື່ອຂໍສຳພາດດ່ວນ. ກະລຸນາອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ບັນດາ ຄຳຖະແຫລງການຂອງປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄດ້ ທີ່ນີ້; ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ທ່ານ ພິຈາລະນາ ແລະ ສຶກສາ ເງື່ອນໄຂຂອງທ່ານ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຈ່າຍເງິນນັດສຳພາດ ເພາະວ່າ ຜູ້ສະຫມັກທຸກຄົນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຄືນ ຖ້າທ່ານຖືກປະຕິເສດວິຊາ.

ຜູ້ສະຫມັກວິຊາປະເພດ H1B, H2B, H4, L ແລະ certain J ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນເງືອນໄຂ ຂອງ ຄຳຖະແຫລງການຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເລກທີ່ 10052 ທ່ານຄວນຮ້ອງຂໍນັດສຳພາດ ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານ ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈວ່າ ທ່ານມີເງື່ອນໄຂກົງກັບກໍລະນິຍົກເວັ້ນໃດຫນື່ງ ອີງຕາມ ຄໍາຖຸະແຫລງການດັ່ງກ່າວ ເທົ່ານັ້ນ.  ທ່ານສາມາດສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບ ຄຳຖະແຫລງການໄດ້ທີ່ນີ້.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ເພື່ອຕິດຕໍ່ຕົວແທນບໍລິການລູກຄ້າ, ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊທ໌ Global Support Services (GSS) ໜ້າຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ສຳຫລັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ຕິດຕໍ່ໄດ້ຕາມອີເມວແລະເບີໂທ ລຸ່ມນີ້:

ໂທຫາສູນຕົວແທນບໍລິການລູກຄ້າຕາມວັນເວລາ: ວັນຈັນ – ວັນສຸກ: 8:00 a.m. – 8:00 p.m. (ຍົກເວັ້ນວັນພັກ)