ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

Secretary of State Mike Pompeoທ່ານ Mike Pompeo ໄດ້ເຂົ້າພິທີສາບານຕົນຮັບຕໍາແໜ່ງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນວັນທີ 26 ເມສາ 2018. ເຊິ່ງທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານໄດ້ດຳລົງຕໍາແໜ່ງເປັນ ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການໜ່ວຍຂ່າວກອງແຫ່ງຊາດ (CIA) ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ 2017 ຈົນເຖິງ ເດືອນ ເມສາ 2018.

ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມຊຸດບໍລິຫານຂອງທ່ານ Trump ທ່ານ Pompeo ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກຜູ້ແທນ ເຂດທີ່ 4 ຂອງເມືອງ Kansas ລວມທັງໝົດ 4 ສະໄໝ. ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຢູ່ທີ່ ຄະນະກຳມາທິການຂ່າວກອງແຫ່ງລັດຖະສະພາສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຄະນະກຳມາທິການທາາງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການ Select Benghazi.

ກ່ອນການດຳລົງຕໍາແໜ່ງເປັນຜູ້ແທນ, ທ່ານ Pompeo ໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ Thayer Aerospace ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດຫລາຍກວ່າທົດສະວັດ. ຫລັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນປະທານຂອງບໍລິສັດ Sentry International ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຜະລິດ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

ທ່ານ Pompeo ໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາຄັ້ງທຳອິດຢູ່ທີ່ວິທະຍາຄານທະຫານທີ່ West Point ໃນປີ 1986 ແລະ ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານກອງຍານຍົນ ລາດຕະເວນ Iron Curtain ກ່ອນການຫຼົ້ມສະຫຼາຍຂອງກຳແພງເບີລິນ. ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບໃຊ້ກອງທັບທີ່ສອງ ເຊິ່ງເປັນກອງຍານຍົນລຳດັບທີ່ 7 ໃນກອງທະຫານຮາບທີ່ 4 ຂອງກອງທັບສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ຫຼັງຈາກເຄື່ອນໄຫວຫຼັກໃນຂົງເຂດການທະຫານ, ທ່ານ Pompeo ໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາຈາກ
ໂຮງຮຽນກົດໝາຍ Harvard Law School ແລະ ໄດ້ເປັນບັນນາທິການຂອງ Hardvard Law Review.

ທ່ານ Pompeo ເກີດໃນວັນທີ 30 ທັນວາ, 1963 ທີ່ ອໍເຣັນ, ຄາລິໂຟເນັຍ. ທ່ານໄດ້ແຕ່ງງານກັບ Susan Pompeo ແລະ ມີລູກຊາຍໜຶ່ງຄົນທີ່ມີຊື່ວ່າ Nick.