ກອງປະຊຸມພົບປະທະຫານສອງຝ່າຍປະຈຳປີຄັ້ງທີ 12 ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ – ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ