ການມາຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ້ແທນລະດັບສູງສະຫະລັດ ເນັ້ນຄວາມສຳຄັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວ-ສະຫະລັດ