ການມາຢ້ຽມຢາມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງສະຫະລັດ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ