ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງດ້ານສາທາ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບ ສປປ ລາວ