ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງແຫ່ງ ລັດຖະສະພາ ສ.ອາເມລິກາ ເຂົ້າພົບປະກັບ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ