ຄຳປາໄສໂດຍປະທານາທິບໍດີ TRUMP ທີ່ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ປະທານຜູ້ບໍລິຫານ APEC