ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ສະຫະລັດອາເມລິກາ Wilbur Ross ຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ