ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ສະຫຼອງຜົນສຳເລັດ ການບູລະນະປະຕິສັງຂອນອາຮາມວັດວິຊຸນ