ບັນດານັກການທູດ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສາກົນເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການກຽດຊັງ ແລະ ທຸກການຈຳແນກ