ຜູ້ສ້າງຮູບເງົາ ຈາກ ຮໍລີວູດ ມາແບ່ງບັນປະສົບການ ດ້ານອານິເມຊັນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ