ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບວິເຄາະການແພດ