ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 Pfizer ຈໍານວນ 799,110 ໂດສ໌ ຈາກສະອາເມລິກາ ໄດ້ມາຮອດ ສປປ ລາວ ແລ້ວ