ສອງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ