ສະຫະລັດອາເມລິກາໃຫ້ການສະໜັບສະໜັບສະໜູນ ການແຂ່ງຂັນກິລາບານສົ່ງ ໃນວຽກງານແລກປ່ຽນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ