ສານອວຍພອນ ປີໃໝ່ລາວ ຈາກ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຣັກສ ທີວເລີຊັນ Rex W. Tillerson