ສ. ອາເມລິກາ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈັດງານວິຊາການເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ