ສ.ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນຫຼາຍກວ່າ​ 1 ລ້ານ ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ