​ສະ​ຫະ​ລັດອາເມລິກາ ແລະ ບັນ​ດ​າ​ບໍ​ລິ​ສັດ ສະ​ໜັ​ບ​ສະ​ໜູນ​ງານ Lao Digital Forum ​ຄັ້ງ​ທຳອິດ