Flag

An official website of the United States government

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ. ອາເມລິກາ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ລົງນາມຕໍ່ສັນຍາ ໂຄງການຄູສອນພາສາອັງກິດ
1 ບົດອ່ານໜຶ່ງນາທີ
ເດືອນມັງກອນ 6, 2023

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ — ໃນວັນທີ 28 ທັນວາ 2022 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳລາວ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມລົງນາມ ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືໂຄງການຄູສອນພາສາອັງກິດ ໃນໄລຍະເວລາ3ປີ (2022 – 2025) ເພື່ອນຳເອົາຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນພາສາອັງກິດ ຈຳນວນ 12 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ ຈຳນວນ 5 ທ່ານຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອມາສິດສອນ ໃນ ສປປ ລາວ.

ຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງພາສາ ຈະໄດ້ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງໃນຫ້ອງຮຽນໃນແຕ່ລະວັນ, ຊ່ວຍປັປປຸງແລະພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ, ສົ່ງເສີມຜູ້ທີ່ສິດສອນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ລວມໄປເຖິງຄູອາອາຈານທີ່ສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ນັກສຶກສາ. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບການສຶບຕໍ່ສັນຍາຈາກ ການໂຄງການ Fulbright English Teaching Assistant program ກ່ອນຫນ້ານີ້ ເຊິ່ງໄດ້ປະກາດໂດຍ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໃນຊ່ວງການມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວໃນປີ 2016.

ໃນພິທີຄັ້ງນີ້ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ດຣ.ປີເຕີ ເອັມ ເຮມ໋ອນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ປອ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ໄດ້ຮ່ວມລົງນາມໃນບົດເຊັນສັນຍາ ເພື່ອເສີມສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນການສິດສອນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູອາຈານ, ແລະ ຄູອາຈານຜູ້ອາວຸໂສ ຢູ່ຕາມໂຮຽຮຽນ ແລະ ຕາມສະຖາບັນການສຶກສາເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງວິທີການສິດສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ການແລກປ່ຽນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໃນ ສປປ ລາວ.

ໃນພິທີ່​ການ​ລົງ​ນາມ, ທ່ານ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ ເຮມ໋ອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ພາສາ​ອັງກິດ​ແມ່ນເປັນ​ພາສາ​ຂອງ​ອາ​ຊຽນ, ທັງເປັນ​ພາສາສຳລັບການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດກັບ​ສາກົນ, ​ແລະທັງເປັນ​ໝາກຫົວໃຈສຳຄັນໃນການ​ທີ່​ເປີດປະຕູສູ່​​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ​ແລະ ​ໂອກາດ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.  ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຍີນດີທີ່ສຸດທີ່ບົດລົງນາມສະບັບນີ້ຈະນຳຜົນປະໂຫຍດ ບໍ່ພງຽແຕ່ມາສູ່ຄູອາຈານພາຍໃນນະຄອນ ຫຼວງ ວງຽຈັນ ແຕ່​ຍັງ ນຳຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້​​ບັນດາ​ແຂວງ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ ​ແລະ ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ ສປປ ​ລາວນຳອິກ.”

ໂດຍຜ່ານໜັງສືຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະສາມາດສະໜັບສະໜູນໃນການຊັບຊ້ອນ ຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ ຢູ່ຕາມສະຖາບັນການສຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ ລວມທັງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແລະ ຫຼວງພະບາງ ຈົນເຖິງທ້າຍສົກຮຽນປີ 2023, ແລະ ມີແຜນຈະຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜູນໄປສູ່ສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ຢູ່ໃນແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ,​ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ແລະ ແຂວງ ຈຳປາສັກ.

ຄູສອນພາສາອັງກິດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໂຄງການຫລ້າສຸດຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ ພົນລະເມືອງລາວໃນທຸກໆເພດທຸກໄວ.ສະຫະລັດມີຄວາມໝາຍຫມັ້ນທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບປະຊາຊົນກໍຄື ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມຜາສຸກທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງ​​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ອາ​ຊຽນ.