ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທ່ານ ແດນຽວ ຄລູນ ກ່າວອຳລາຕໍ່ປະເທດລາວ

President Obama poses with U.S. Ambassador Daniel Clune and his wife, Judy, during President Obama’s historic visit to Laos.

ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງປະຫວັດສາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນກົງກັບໄລຍະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະສີ້ນສຸດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເປັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍ່ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມໃນການເລີ່ມສັງກາດໃໝ່ໃນການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ສ. ອາເມລິກາ-ລາວ, ເຊິ່ງເປັນການຮຳບາດແຜທີ່ມີມາໃນອະດີດ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານສຳລັບອະນາຄົດ.

ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ໄດ້ຖະແຫລງການ ໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແບບກວມລວມ ລະຫວ່າງ ສ. ອາເມລິກາ-ລາວ, ທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ມີກົນໄກຂອງການຮ່ວມມືໃນຫລາຍຂົງເຂດວຽກງານ ລວມທັງດ້ານການເມືອງ ແລະ ການພົວພັນທາງການທູດ, ການພົວພັນທາງການຄ້າ ແລະ ເສດຖະກິດ, ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ມາຈາກສົງຄາມ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນຕໍ່ປະຊາຊົນ.

ຕັ້ງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາປະຈຳການຢູ່ລາວ ໃນປີ 2013, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງໝັ້ນວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດລາວ ໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພ ຈາກໄພຄຸກຄາມຂອງລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ. ຕະຫລອດໄລຍະ 3 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເພີ່ມງົບປະມານ ໃນການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ຈາກຈຳນວນເງິນຊ່ວຍເຫລືອ 9 ລ້ານ ມາເປັນ 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ. ດັ່ງທີ່ ປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອ ຈຳນວນ 90 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນສາມປີຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອຈັດຕັ້ງການສຳຫລວດຮອບດ້ານຂອງວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ (UXO), ສືບຕໍ່ວຽກງານການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຕໍ່ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.

ໃນປີນີ້, ພວກເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການໃໝ່ ໃນໄລຍະຫ້າປີ ຄື ໂຄງການການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ເລັງໃສ່ປັບປຸງການອ່ານຂອງຊັ້ນປະຖົມຂັ້ນຕົ້ນ. ທຳນຽບຂາວໄດ້ເລືອກໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບທືນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ສຳລັບໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາແກ່ເດັກຍິງ (Let Girls Learn), ເພື່ອຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຫລາຍຢ່າງທີ່ເດັກຍິງໄດ້ປະສົບພົບພໍ້ ຕໍ່ການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ສຳເລັດການສຶກສາ. ໃນຖານະທີ່ເປັນພໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພາກພູມໃຈຕໍ່ລູກສາວທັງສາມຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າມັນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໃຫ້ລູກສາວຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບໂອກາດເທົ່າທຽມກັນກັບລູກຊາຍ.

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຍິນດີຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ກະຊວງກະສິກຳຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ໃຫ້ງົບປະມານເພີ່ມຕື່ມ 27 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອສືບຕໍ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການອາຫານໂຮງຮຽນ. ພັນລະຍາຂ້າພະເຈົ້າ, ທ່ານ ນາງ ຈູດີ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫລາຍໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ສິ່ງທຳອິດທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ ນັ້ນກໍຄື ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຕໍ່ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ. ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລິເລີ່ມໂຄງການໃໝ່ຂອງອົງການ USAID ມູນຄ່າ 6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ແລະ ສຸຂະພາບ ຂອງ ອໍຣິກອນ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການສ້າງສະຖາບັນໂພຊະນາການ ລາວ-ອາເມລິກາ.

ເພື່ອຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນຕໍ່ປະຊາຊົນ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແມ່ນກຳລັງເພີ່ມໂຄງການສິດສອນພາສາອັງກິດໂດຍການນຳເອົາຄູສອນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາສາ ມາປະເທດລາວໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ແລະ ການສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສາມັນສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລໄປສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອພັດທະນາທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນໄລຍະ 3 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດວຽກເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນປະເທດລາວ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃນການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດອາເມລິກາ. ກ່ອນໜ້າທີ່ປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ຈະເດີນທາງມາຮອດລາວ, ບໍລິສັດ ເຈໂນໂຣ ເອເລັກທຣິກ (General Electric) ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການໃນການເປີດຫ້ອງການຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແລະ ໄດ້ລົງນາມເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອຍົກສູງສູນຝຶກອົບຮົມທາງເຕັກນິກ ແລະ ຈັດຕັ້ງການສຳຫລວດລາຍລະອຽດທາງດ້ານເຕັກນິກ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດລາວລົງທຶນດ້ານລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ບໍລິສັດ ໄມໂຄຣຊ໋ອບ (Microsoft) ໄດ້ຮ່ວມມືກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອຊ່ວຍນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໃນລາວ ຈຳນວນຫລາຍພັນຄົນ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຫລັກສູດການຝຶກອົບຮົມຜ່ານລະບົບອອນລາຍ (Cloud) ຫລາຍສາຂາວິຊາ ລຽງລຳດັບຈາກສາຂາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິສະວະກຳທາງດ້ານການບັນຊີ ແລະ ພາສາອັງກິດ ແບບບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຂະແໜງການພັດທະນາ ແລະ ການຄ້າຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສຳລັບໂຄງການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດ (Solar) ຄວາມແຮງ 20 ເມກາວັດ ຢູ່ໃນລາວ, ທີ່ຈະເປັນໂຄງການທຳອິດ, ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່, ນຳໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຢູ່ໃນລາວ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມເປົ້າໝາຍຂອງປະເທດໃນການນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ຫລາກຫລາຍແບບປະສົມປະສານ.

ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຄວາມຄືບໜ້າອັນພິເສດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຮ່ວມກັນ. ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນໂຊກດີທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ມີໂອກາດເປັນຕົວແທນຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳຢູ່ປະເທດລາວ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຕໍ່ລັດຖະບານລາວ ສຳລັບການສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ການຮັບຕ້ອນອັນອົບອຸ່ນ. ຕະຫລອດໄລຍະເວລາຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ລາວ, ພັນລະຍາຂ້າພະເຈົ້າ, ທ່ານ ນາງ ຈູດີ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທັງ 18 ແຂວງຂອງລາວ, ແລະ ແຕ່ລະແຂວງໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫລາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມສວຍງາມຂອງທິວທັດທຳມະຊາດ, ຄວາມສວຍງາມຂອງວັດທະນະທຳ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນ ກໍຄືຈິດໃຈທີ່ດີງາມ ແລະ ນ້ຳໃຈອັນອົບອຸ່ນຂອງຄົນລາວນັ້ນເອງ.