ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ມອບ ພາຫະນະ 15 ຄັນໃຫ້ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແຫ່ງຊາດ (UXO Lao) ເພື່ອໃຊ້ໃນວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປ ລາວ ໃນວັນທີ 12 ມັງກອນ 2018, ທ່ານນາງ ຣີນາບີດເຕີ ເອອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ມອລົດໂຕໂຍຕ້າ ແລນກຸເຊີ ຈຳນວນ 15 ຄັນໃຫ້ແກ່ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (UXO Lao) ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ການຊ່ວເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້ ມີມູນຄ່າປະມານ 490,000 ໂດສະຫະລັດ ປະກອບດ້ວຍ ອຸປະກອນເຄື່ອງມື 15 ຊຸດ ສຳລັບ15 ທີມ​​ເກັບກູ້ລະເບີດ UXO Lao ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງອັດປື15 ທີມ​​ເກັບກູ້ລະເບີດກຸ່ມໃໝມ່ຂອງ UXO Lao ໄດ້ຮັບການຊັບຊ້ອນ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອອກປະຕິບັດຽກໃນປີ  2017 ໂດຍການສະໜັບໜູນດ້ານງົບປະມານອງ ສະຫະລັດເມລິກາ.

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບິດເຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ານສະໜັສະໜູນການເກັບກູ້ລະເບີຂອງໂຄງການນີ້ ແມ່ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການຮ່ວມືຢ່າງໃກ້ຊິດ ລະວ່າງ ລັດຖະບານສະຫະລັດເມລິກາ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊົນຂອງ ສປ ລາວ ເປັເວລາຫຼາຍກວ່າ ສອງ ທົດສະຫວັດ ເພື່ອແກ້ບັນຫາຄົງຄ້າງແຕ່ປາງສົງຄາມ.  ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມອິກວ່າ: ການຊ່ວຍເຫຼືໃຫ້ UXO Lao ໃນມື້ນີ້ ແມ່ນມາຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງ​ ​ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ 90 ລ້ານໂດສະຫະລັດ ຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາໃນໄລເວລາ 3 ປີ ເພື່ອໜັບສະໜູນທຶນໃຫ້ການສຳຫຼວດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ນອກເໜືອຈາກການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ພວມສືບຕໍ່.

ນອກຈາກນັ້ນ, ​ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ສານບຸນຄູໄຊ, ຮອງລັຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສວັດດີການສັງຄົມ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ມພິທີຮັບມອບຄັ້ງນີ້ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ ທິພະສອນ ສຸຂະທຳມະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ UXO Lao.

ຫະລັດອາເມລິກາພວມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 51າກ 96 ທີມສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດUXO Lao ນອກາກ 3 ທີມສຳ​  ຫຼວດທີ່ບໍ່ແມ່ນເຕັກນິກ, 3 ທີມຄຸ້ຄອງຄຸນະາບລະດັບພາກພື້ນ, ບັນດາຫ້ອງການຂອງໂຄງການປະຈຳແຂວງຕ່າງໆ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການບໍລິຫານຈຳນວນໜຶ່ງຂອງ ຫ້ອງການແຫ່ງຊາດ. ປະຈຸບັນ, ມີພະນັກງານ​ ຂອງ UXO Lao ທັງໝົດປະມານ 600 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈ້າງງານໂດຍ ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິການອກາກນັ້ນ, ຍັງມີພະນັກງານຄົນລາວປະມານ 940 ທ່ານ ທີ່ເຮັດວຽກເຕັມເວລາຢູ່ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກັບ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກ (Mines Advisory Group), ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ (The HALO Trust) ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂອງປະຊາຊົນ ນອກແວ (Norwegian People’s Aid).

ກຸ່ມບໍລິສັດ Sterling International Group ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ຮັບເໝົາຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທສະຫະລັດ ຍັງໃຫ້ການສະໜັສະໜູນດ້ານການໃຫ້ຄໍປຶກສາ ແກ່ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ແລະ UXO Lao ໃນຂົງເຂດການປະຕິບັດການສຳຫຼວດ ແລະ ການເກັບກູ້, ການ​​ຄຸ້ມຄອງາກສະໜາມ, ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1995, ຫ້ອງການເກັບກູ້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດ ຂອງຫ້ອງການການເມືອງທະການ (PM/WRA) ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສຖານທູສະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຮັດຽກຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພື່ອລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 135 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຂົ້າໃນການສຶສາຄວາມສ່ຽງ, ສະໜັບສະໜູນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກອຸປະຕິເຫດລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ສຳຫວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ ສປປ ລາວ.