Flag

An official website of the United States government

ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ມອບ ພາຫະນະ 15 ຄັນໃຫ້ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແຫ່ງຊາດ (UXO Lao) ເພື່ອໃຊ້ໃນວຽກງານເກັບກູ້ລະເບ
27 ບົດອ່ານໜຶ່ງນາທີ
ເດືອນມັງກອນ 12, 2018

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປ ລາວ  ໃນວັນທີ 12 ມັງກອນ 2018, ທ່ານນາງ ຣີນາ​ ບີດເຕີ ເອອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ມອລົດໂຕໂຍຕ້າ ແລນກຸເຊີ ຈຳນວນ 15 ຄັນໃຫ້ແກ່ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (UXO Lao) ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນການຊ່ວເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້ ມີມູນຄ່າປະມານ 490,000 ໂດສະຫະລັດ ປະກອບດ້ວຍ ອຸປະກອນເຄື່ອງມື 15 ຊຸດ ສຳລັບ​ 15 ທີມ​​ເກັບກູ້ລະເບີດ UXO Lao ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງອັດປື.  15 ທີມ​​ເກັບກູ້ລະເບີດກຸ່ມໃໝມ່ຂອງ UXO Lao ໄດ້ຮັບການຊັບຊ້ອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອອກປະຕິບັດຽກໃນປີ  2017 ໂດຍການສະໜັບໜູນດ້ານງົບປະມານອງ ສະຫະລັດເມລິກາ.

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບິດເຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າານສະໜັສະໜູນການເກັບກູ້ລະເບີຂອງໂຄງການນີ້ ແມ່ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການຮ່ວມືຢ່າງໃກ້ຊິດ ລະວ່າງ ລັດຖະບານສະຫະລັດເມລິກາ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊົນຂອງ ສປ ລາວ ເປັເວລາຫຼາຍກວ່າ ສອງ ທົດສະຫວັດ ເພື່ອແກ້ບັນຫາຄົງຄ້າງແຕ່ປາງສົງຄາມ.  ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມອິກວ່າການຊ່ວຍເຫຼືໃຫ້ UXO Lao ໃນມື້ນີ້ ແມ່ນມາຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງ​ ​ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ 90 ລ້ານໂດສະຫະລັດ ຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ​ໃນໄລເວລາ 3 ປີ ເພື່ອໜັບສະໜູນທຶນໃຫ້ການສຳຫຼວດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ນອກເໜືອຈາກການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ພວມສືບຕໍ່.

ນອກຈາກນັ້ນ, ​ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ສານບຸນຄູໄຊຮອງລັຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສວັດດີການສັງຄົມ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ມພິທີຮັບມອບຄັ້ງນີ້ ພ້ອມດ້ວຍ​ ທ່ານ ທິພະສອນ ສຸຂະທຳມະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ UXO Lao.

ຫະລັດອາເມລິກາ​ ພວມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 51 ​າກ 96 ທີມສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດ​ UXO Lao ນອກາກ 3 ທີມສຳ​  ຫຼວດທີ່ບໍ່ແມ່ນເຕັກນິກ3 ທີມຄຸ້ຄອງຄຸນະາບລະດັບພາກພື້ນບັນດາຫ້ອງການຂອງໂຄງການປະຈຳແຂວງຕ່າງໆ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການບໍລິຫານຈຳນວນໜຶ່ງຂອງ ຫ້ອງການແຫ່ງຊາດປະຈຸບັນມີພະນັກງານ​ ຂອງ UXO Lao ທັງໝົດປະມານ 600 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈ້າງງານໂດຍ ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ.  ນອກາກນັ້ນຍັງມີພະນັກງານຄົນລາວປະມານ 940 ທ່ານ ທີ່ເຮັດວຽກເຕັມເວລາຢູ່ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກັບ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກ (Mines Advisory Group), ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ (The HALO Trust) ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂອງປະຊາຊົນ ນອກແວ (Norwegian People’s Aid).

ກຸ່ມບໍລິສັດ Sterling International Group ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ຮັບເໝົາຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທສະຫະລັດ ຍັງໃຫ້ການສະໜັສະໜູນດ້ານການໃຫ້ຄໍປຶກສາ ແກ່ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ແລະ UXO Lao ໃນຂົງເຂດການປະຕິບັດການສຳຫຼວດ ແລະ ການເກັບກູ້ການ​​ຄຸ້ມຄອງາກສະໜາມການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1995, ຫ້ອງການເກັບກູ້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດ ຂອງຫ້ອງການການເມືອງທະການ (PM/WRA) ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສຖານທູສະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຮັດຽກຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພື່ອລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 135 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຂົ້າໃນການສຶສາຄວາມສ່ຽງສະໜັບສະໜູນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກອຸປະຕິເຫດລະເບີດບໍ່ທັນແຕກສຳຫວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ ສປປ ລາວ.