Flag

An official website of the United States government

ສະຫະລັດອາເມລິກາ ສະໜັບສະໜູນສະພາທະນາຍຄວາມລາວເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍສຳລັບຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ
1 ບົດອ່ານໜຶ່ງນາທີ
ເດືອນຕຸລາ 28, 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ — ໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ ທີ່ ສໍານັກງານສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼື USAID ໄດ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ ມູນຄ່າ 525,164,000 ກີບ ໃຫ້ແກ່ ສະພາທະນາຍຄວາມລາວ. ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ທ່ານ ໄມເຄິລ ຣອນນິ້ງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີເຊັນເອກະສານມອບ-ຮັບທຶນ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ວໍລັດສະໝີ ສຸລິປະພັນ ຮອງປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ ແລະ ທ່ານ ທອດ ວໍເຊວ ຜູ້ຕາງໜ້າມູນນິທິເອເຊຍ.

ທຶນດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງແຜນງານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ສະໜັບສະຫນູນໂດຍ ອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ມູນນິທິເອເຊຍ. ສະພາທະນາຍຄວາມລາວ ຈະນໍາໃຊ້ທຶນນີ້ໃນສືບຕໍ່ການດໍາເນີນງານຂອງຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ 17 ແຫ່ງ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ.

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ໄມເຄິລ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືກັບມູນນິທິເອເຊຍ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ສະພາທະນາຍຄວາມລາວ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາຂອງປະຊາຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ.​ ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ: ການສະຫນັບສະຫນູນທຶນ ດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາກັບລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ກອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແບບກວມລວມລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍການສ້າງລັດທີ່ຄຸ້ມຄອງລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ໃນ ສປປ ລາວ. ອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີຄວາມມຸ່ງມັ້ນທີ່ຈະສືບຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ຄຽງຄູ່ກັບລັດຖະບານລາວ.​

ແຜນງານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ມີເປົ້າຫມາຍຊ່ວຍລັດຖະບານລາວບັນລູຕາມເປົ້າໝາຍ ດັ່ງລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ລວມທັງການສ້າງລັດທີ່ຄຸ້ມຄອງລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ມູນນິທິເອເຊຍ ແລະ ສະພາທະນາຍຄວາມລາວ ໄດ້ເປີດຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ 17 ຫ້ອງການ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫລາຍຄົນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.  ນອກຈາກໂຄງການນີ້, ສ. ອາເມລິກາ ຍັງມີການຮ່ວມມືກັບ ສປປ ລາວ ໃນອີກຫຼາຍຂະແຫນງການ ເຊັ່ນ ສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ, ສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ ເປັນຕົ້ນ.