ສ. ອາເມຣິກາ ປະກາດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈໍານວນ $3 ລ້ານໂດລາ ຂອງ (CDC) ເພື່ອໂຕ້​ຕອບກັບພະຍາດ COVID-19 ໃນ ສປປ ລາວ

ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ — ທ່ານ ປອ ປີເຕີ ເຮມ໋ອນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈໍາ ສປປ ລາວ ປະກາດເພີ່ມທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ສສປ ລາວ ໃນການໂຕ້​ຕອບກັບ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ຫຼື ພະຍາດ COVID-19. ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ໃນການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຈໍານວນ US$3.17 ລ້ານໂດລາ ສໍາລັບເງິນທຶນສະໜັບສະໜູນຮ່ວງໃໝ່ ໂດຍຜ່ານສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ (USCDC) ເພື່ອວັດຖຸປະສົງຂອງວຽກງານ ປ້ອງກັນ, ກຽມພ້ອມ ແລະ ຮັບມືກັບພະຍາດ COVID-19 ໃນ ສປປ ລາວ. ຊັບພະຍາກອນທີ່ສະໜອງໃຫ້ໃນຄັ້ງນີ້ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ, ການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຫ້ອງວິເຄາະ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດ​ເຊື້ອ, ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນ, ​ການໂຕ້ຕອບກັບສະຖານະການສຸກເສີນ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານວັກຊີນ.

ທ່ານ ທູດ ເຮມ໋ອນ ກ່າວວ່າ: ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ມີຄວາມຍີນດີທີ່ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບທົ່ວໂລກເພື່ອໂຕ້ຕອບກັບພະຍາດ COVID-19. ຄຽງຄູ່ກັບການປະ ກາດທືນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈະມອບໃຫ້ໂດຍສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ (USCDC) ໃນຄັ້ງນີ້, ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ສະຫະລັດອາເມຣິກາໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ ລັດຖະບານລາວ ຫຼາຍກ່ວາສອງເທົ່າ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼ້າສຸດນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນການຮ່ວມມືທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນໄລຍະຍາວ ຂອງ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມນີ້, ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ (USCDC) ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ ສປປ ລາວ ມາແຕ່ປີ 2006 ໂດຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ກະຊວງສາທາ ລະນະສຸກ ໃນການກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໃນໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ ເຊັ່ນ ພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ແລະ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ແລະ ໃນເວລານີ້ ກໍ່ຄືການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

  • 11 ປີ ໃນການຝຶກອົບຮົມນັກລະບາດວິທະຍາ (disease detectives) ໃນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມການລະບາດວິທະຍາພາກສະໜາມ (FET) ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຂົາມີທັກສະຄວາມສາມາດຢ່າງພຽງພໍເພື່ອດໍາເນີນການເກັບລວບລວມ, ວິເຄາະ ແລະ ແປ​ຜົນຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບສ່ວນ, ສະໜັບສະໜູນ​ຂໍ້​ມູນ​ຈຳ​ເປັນ​ພື້ນ​ຖານໃຫ້ແກ່ການການຕັດສິນໃຈ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ.
  • ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ສູນປະຕິບັດ​ງານ ເຫດການສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ (PHEOC); ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງສູນປະຕິບັດການສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ເປັນໜ່ວຍປະຕິບັດງານຂັ້ນສູງ ແລະ ດໍາເນີນການໃນຖານະທີ່ເປັນ “ຫ້ອງຄວບຄຸມ” ການຕອບໂຕ້ພະຍາດ COVID-19.
  • ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານໃນຫ້ອງວິເຄາະ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອ, ການກວດຄັດກອງໃນຈຸດດ່ານຂາເຂົ້າ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງພະຍາດ.
  • ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຄວາມຍືນຍົງຂອງແຜນງານແຫ່ງຊາດດ້ານການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່.

“ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ (USCDC) ໂດຍສະເພາະໃນການສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສຸຂະພາບໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ເຊື້ອເອຈ໌ໄອວີ/ພະຍາດເອດສ໌ (HIV/AIDS)” ຜູ້ອໍານວຍການແຜນການ USCDC-Laos, ດຣ ຈອນ ແມັກອາເທີ (Dr. John MacArthur) ກ່າວເສີມ.

ເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ USCDC ຈະປະກອບເພີ້ມເຂົ້າກັບການສະໜອງອຸປະກອນການແພດ, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ

ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ (USAID) ແລະ  USCDC ແກ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ. ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ຖືກຕິດຕາມດ້ວຍ ການປະກາດໃນເດືອນມີນາ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ຈໍານວນເກືອບ $2 ລ້ານ ໂດລາ ຊຶ່ງຢູ່ໃນຮ່ວງເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ USAID ສໍາລັບ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO), ອົງການ UNICEF, ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ (Save the Children) ທີ່ປະຕິບັດງານໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອຂະຫຍາຍວຽກງານໂຄງການສາທາລະນະສຸກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19.

ເປົ້າໝາຍຂອງການຕອບສະໜອງທາງດ້ານສຸຂະພາບໃນທົ່ວໂລກຂອງສູນສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ (CDC) ແມ່ນ ຈໍາກັດການແຜ່ເຊື່ອ COVID-19 ຈາກຄົນສູ່ຄົນ, ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນທົ່ວໂລກ ຜ່ານການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາໜ່ວຍງານຫຼັກຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູຮ່ວມງານຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງໃນການກຽມຄວາມພ້ອມ. ເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຖືກປະກາດໃນມື້ນີ້ແມ່ນມາຈາກ ເງິນຈໍານວນ $300 ລ້ານ ທີ່ຖືກອະນຸມັດສໍາລັບ ການຕອບໂຕ້ພະຍາດ COVID-19 ໃນທົ່ວໂລກ ຂອງສູນສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ.

ໃນ ສປປ ລາວ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໄກ້ສິດຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ໃນຫຼາຍໂຄງການ ເພື່ອປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ. ບັນດາໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ ຄວາມພະຍາຍາມໃນໄລຍະຍາວເພື່ອປັບປຸງທາງດ້ານໂພຊະນາການ, ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ວຽກງານປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນລະອຽດເພີ້ມກ່ຽວກັບພະຍາດ COVID-19, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່: https://www.cdc.gov/covid19