ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ແລະ ສປປ ລາວ ເປີດການປຶກສາຫາລືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ

U.S. Ambassador Rena Bitter (left) and Assistant U.S. Trade Representative Barbara Weisel (right) participate in talks in Vientiane under the new Trade and Investment Framework Agreement between the United States and Laos.

ຄະນະຜູ້ແທນລະດັບສູງຈາກຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າການຄ້າ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບາບາຣາ ໄວໂຊລ, ຜູ້ຊ່ວຍຫ້ອງການຜູ້ຕາງຫນ້າການຄ້າ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກັບ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ,​ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2017 ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ສາຍພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໃນຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ພາຍໃຕ້ ສັນຍາຂອບວ່າດ້ວຍການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບໃຫມ່ ທີ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ  ແລະ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໄດ້ລົງນາມໃນປີ 2016. ພ້ອມນັ້ນ, ທັງສອງຝ່າຍ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ການເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ – ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ.

ສັນຍາຂອບວ່າດ້ວຍການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງໃນການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ – ສປປ ລາວ ໂດຍການສ້າງເວທີປຶກສາຫາລື ສໍາຫລັບ ສອງ ປະເທດ ເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂອບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງສອງຝ່າຍ. ພ້ອມນັ້ນ, ສັນຍາດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະສານງານ ໃນຂອບຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ພາກພື້ນ, ລວມເຖິງ ຂອບອາຊຽນ ອີກດ້ວຍ.