ການສໍາພາດ

ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ປະຕິບັດຄົບຖ້ວນຕາມຂັ້ນຕອນການຂໍວີຊາລ໋ອດເຕີລີ(ວີຊາຈົກສະຫລາກ)ໃນເວັບໄຊທ໌ usvisas.state.gov ພ້ອມທັງໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາຖາວອນ (ຟອມ DS-260) ຕາມທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບອີເມວຈາກສູນກາງກົງສຸນເຄັນຕັກກີ້ Kentucky Consular Center (KCC) ທີ່ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າການນັດສຳພາດຂອງທ່ານໄດ້ຖືກກຳນົດມື້ສຳພາດໃຫ້ທ່ານແລ້ວ. ອີເມວດັ່ງກ່າວຈະແນະນຳໃຫ້ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບກວດກາສະຖານະການສະໝັກ ໃນເວບໄຊທ໌ວີຊາລ໋ອດເຕີລີອີເລັກໂທຼນິກ (E-DV) ໂດຍການນຳໃຊ້ລະຫັດຢືນຢັນຂອງການເຂົ້າສູ່ວີຊາລ໋ອດເຕີລີ ເພື່ອກວດເບິ່ງວັນທີ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ທີ່ທ່ານຈະໄປສຳພາດ. ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການດຳເນີນການສຳພາດ ໄດ້ທີ່ usvisas.state.gov.