ການເຂົ້າເມືອງຖາວອນດ້ວຍການຈ້າງງານ

ໃນແຕ່ລະປີງົບປະມານ (1 ຕຸລາ – 30 ກັນຍາ) ມີວີຊາເຂົ້າເມືອງຖາວອນດ້ວຍການຈ້າງງານ ປະມານ 140,000 ວີຊາ ທີ່ມີໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະຫມັກທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ພາຍໃຕ້ບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ຂອງສະຫະລັດ. ວີຊາເຂົ້າເມືອງຖາວອນດ້ວຍການຈ້າງງານນີ້ ແບ່ງອອກເປັນ 5ປະເພດ. ຄູ່ສົມລົດ ແລະລູກສາມາດເດີນທາງ ໄປພ້ອມກັນຫຼື ໄປຕາມຫຼັງກໍ່ໄດ້. ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວີຊາ 5 ປະເພດນີ້ ໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ໌ usvisas.state.gov

ເພື່ອສະໝັກຂໍວີຊາເຂົ້າເມືອງຖາວອນດ້ວຍການຈ້າງງານ  ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນ ຂະບວນການຂໍວີຊາເຂົ້າເມືອງຖາວອນ ໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ໌ usvisas.state.gov. ເມື່ອທ່ານໄດ້ ປະຕິບັດຕາມ ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານັ້ນຈົນສໍາເລັດ, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກ NVC, ພ້ອມກັນກັບຂໍ້ມູນທີ່ແນະນໍາໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້, ເພື່ອເປັນແນວທາງແລະການປະຕິບັດຕໍ່ໄປ.