ວີຊາເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ

ພະແນກກົງສຸນຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມຣິກາປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແກ່ຜູ້ສະມັກຂໍວີຊາທີ່ຕ້ອງການຈະເຂົ້າໄປສະຫະລັດອາເມຣິກາໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໄປອາໄສຢູ່ໂດຍບໍ່ຈໍາກັດເວລາ ຫຼື ຢູ່ຖາວອນໃນສະຫະລັດ ອາເມລິກາ. ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊ Global Support Services (GSS) ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຂຽນຄໍາຮ້ອງຂໍວີຊາ ເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວຂອງສະຫະລັດ ລວມທັງກວດເບິ່ງ ລາຍການປະເພດວີຊາເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ ທີ່ນີ້. ຖ້າຫາກທ່ານມີແຜນເດີນທາງດ່ວນ, ກະລຸນາເຮັດມື້ນັດສຳພາດ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ສົ່ງອີເມວມາທີ່ CONSLAO@state.gov ເພື່ອທີ່ຈະຂໍເຂົ້າສຳພາດດ່ວນ.

ຫມາຍເຫດ: ນັບແຕ່ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2018, ກົດ​ລະ​ບຽບ ຈຳ​ກັດ​ການ​ອອກວິ​ຊາອາດ​​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ສະ​ເພາະ​ກັບ​​ຄົນ​ລາວທີ່ຈະ​ເດີນ​ທາງ ຈຳ​ນວນໜ້ອຍ​​ເທົ່າ​ນັ້ນ ສຳ​ລັບ​ຂໍ້ມູນ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ ກະ​ລູ​ນາ​ກົດ​ທີ່​ນີ້ (PDF 155 KB)ຖ້າຫາກທ່ານມີວີຊ່າທ່ອງ​ທ່ຽວ B1/B2 ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃດໆຈາກກົດລະບຽບທີ່ຫາກໍ່ວາງອອກນີ້.

ນັບຕັ້້ງແຕ່ ວັນທີ່ 21 ເດືອນ ກໍລະກົດ, ສະຖານທູດອາເມລິກາປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ເລີ້ມເປີດບໍລິການວິຊາຄືນໃຫມ່, ລວມມີວິຊາປະເພດ F, M, ແລະ J, ສຳລັບຄົນສັນຊາດອື່ນທີ່ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວິຊາຢູ່ປະເທດລາວ. ກ່ອນທີ່ທ່ານເຮັດນັດສຳພາດວິຊ່າ, ພົນລະເມືອງລາວທັງຫມົດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວທີ່ຈະສະຫມັກວິຊ່າຢູ່ ລາວຄວນຈະອ່ານຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ກ່ຽວກັບການໂຈະວິຊ່າຊົ່ວຄາວໃຫ້ແກ່ຄົນສັນຊາດລາວ ທ່ານສາມາດສຶກສາໄດ້ຕື່ມໃນລີ້ງນີ້. ໃນຂະນະນີ້ ສະຖານທູດມີເປົ້າຫມາຍ ຈະດຳເນີນຂັ້ນຕອນການສະຫມັກໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ແຕ່ອາດມີການຫລ້າຊ້າທາງດ້ານເວລາການລໍຖ້າສຳພາດ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາຍັງມີຫລາຍກໍລະນີສຳພາດທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່. ຄ່າທຳນຽມທີ່ໄດ້ຈ່າຍແລ້ວ ແລະ ຍັງບໍ່ຫມົດອາຍຸ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ໃນການເຮັດນັດສຳພາດໄດ້ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ທ່ານອາໃສຢູ່ເຊິ່ງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຫນຶ່ງປີ ນັບແຕ່ວັນທີທີ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີເຫດຜົນຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງດ່ວນ, ກະລຸນາຕິດຕາມຄຳແນະນຳໄດ້ ທີ່ນີ້ ເພື່ອຂໍສຳພາດດ່ວນ. ກະລຸນາອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ບັນດາ ຄຳຖະແຫລງການຂອງປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄດ້ ທີ່ນີ້; ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ທ່ານ ພິຈາລະນາ ແລະ ສຶກສາ ເງື່ອນໄຂຂອງທ່ານ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຈ່າຍເງິນນັດສຳພາດ ເພາະວ່າ ຜູ້ສະຫມັກທຸກຄົນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຄືນ ຖ້າທ່ານຖືກປະຕິເສດວິຊາ.

ຜູ້ສະຫມັກວິຊາປະເພດ H1B, H2B, H4, L ແລະ certain J ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນເງືອນໄຂ ຂອງ ຄຳຖະແຫລງການຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເລກທີ່ 10052 ທ່ານຄວນຮ້ອງຂໍນັດສຳພາດ ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານ ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈວ່າ ທ່ານມີເງື່ອນໄຂກົງກັບກໍລະນິຍົກເວັ້ນໃດຫນື່ງ ອີງຕາມ ຄໍາຖຸະແຫລງການດັ່ງກ່າວ ເທົ່ານັ້ນ.  ທ່ານສາມາດສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບ ຄຳຖະແຫລງການໄດ້ທີ່ນີ້:

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/

ເພື່ອຕິດຕໍ່ຕົວແທນບໍລິການລູກຄ້າ, ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊທ໌ Global Support Services (GSS) ໜ້າຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ສຳຫລັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ຕິດຕໍ່ໄດ້ຕາມອີເມວແລະເບີໂທ ລຸ່ມນີ້:

ໂທຫາສູນຕົວແທນບໍລິການລູກຄ້າຕາມວັນເວລາ: ວັນຈັນ – ວັນສຸກ: 8:00 a.m. – 8:00 p.m. (ຍົກເວັ້ນວັນພັກ)