ວີຊາເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ

ພະແນກກົງສຸນຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມຣິກາປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແກ່ຜູ້ສະມັກຂໍວີຊາທີ່ຕ້ອງການຈະເຂົ້າໄປສະຫະລັດອາເມຣິກາໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໄປອາໄສຢູ່ໂດຍບໍ່ຈໍາກັດເວລາ ຫຼື ຢູ່ຖາວອນໃນສະຫະລັດ ອາເມລິກາ.

ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊ Global Support Services (GSS) ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຂຽນຄໍາຮ້ອງຂໍວີຊາ ເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວຂອງສະຫະລັດ ລວມທັງກວດເບິ່ງ ລາຍການປະເພດວີຊາເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ ທີ່ນີ້.

ຖ້າຫາກທ່ານມີແຜນເດີນທາງດ່ວນ, ກະລຸນາເຮັດມື້ນັດສຳພາດ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ສົ່ງອີເມວມາທີ່ CONSLAO@state.gov ເພື່ອທີ່ຈະຂໍເຂົ້າສຳພາດດ່ວນ.

ຫມາຍເຫດ: ນັບແຕ່ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2018, ກົດ​ລະ​ບຽບ ຈຳ​ກັດ​ການ​ອອກວິ​ຊາອາດ​​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ສະ​ເພາະ​ກັບ​​ຄົນ​ລາວທີ່ຈະ​ເດີນ​ທາງ ຈຳ​ນວນໜ້ອຍ​​ເທົ່າ​ນັ້ນ ສຳ​ລັບ​ຂໍ້ມູນ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ ກະ​ລູ​ນາ​ກົດ​ທີ່​ນີ້ (PDF 155 KB)

ຖ້າຫາກທ່ານມີວີຊ່າທ່ອງ​ທ່ຽວ B1/B2 ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃດໆຈາກກົດລະບຽບທີ່ຫາກໍ່ວາງອອກນີ້.

ເພື່ອຕິດຕໍ່ຕົວແທນບໍລິການລູກຄ້າ, ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊທ໌ Global Support Services (GSS) ໜ້າຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ສຳຫລັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ຕິດຕໍ່ໄດ້ຕາມອີເມວແລະເບີໂທ ລຸ່ມນີ້:

ໂທຫາສູນຕົວແທນບໍລິການລູກຄ້າຕາມວັນເວລາ: ວັນຈັນ – ວັນສຸກ: 8:00 a.m. – 8:00 p.m. (ຍົກເວັ້ນວັນພັກ)