​ການ​ເດີນ​ທາງ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ

Discover Americaຄົ້ນພົບອາເມລິກາ. ສະຫະລັດອາເມລິກາມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ຄົ້ນພົບ. ຮຽນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດອາເມລິກາ; ທ່ຽວຊົມສວນ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດຂອງພວກເຮົາ; ປະຈົນໄພໄປກັບທະເລງາມໆ, ສິລະປະ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ຊິມອາຫານ ແລະ ວາຍຂອງພວກເຮົາ; ມ່ວນຊື່ມໄປກັບການຊົມວິວ, ກິດຈະກຳນອກສະຖານທີ່ ແລະ ກິລາ.

We the People

USA.gov

ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລັດຖະບານອາເມລິກາຕາມຫົວຂໍ້ ແລະ ອົງການ

Runners

Recreation.gov

ເສັ້ນທາງເພື່ອຄົ້ນພົບກິດຈະກຳນອກສະຖານທີ່ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ: ກິດຈະກຳຂີ່ເຮືອ, ກິດຈະກຳຕັ້ງແຄັ້ມ, ກິດຈະກຳປີນພູ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

Passport

Travel.State.Gov

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ, ລວມທັງ ພາສະປອດ ແລະ ວີຊາ, ສຳລັບ ຄົນອາເມລິກາ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ

TSA

ຮູ້ກ່ອນໄປ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ອນການເດີນທາງໄປທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ເຂົ້າໄປທີ່: Transportation Security Administration and U.S. Customs and Border Protection.